Most Recent Additions*

 

Modeling streamflow and sediment using SWAT in ethiopian highlands
Hailu Kendie Addis, Stefan Strohmeier, Feras Ziadat, Nigus Demelash Melaku, and Andreas Klik

 

Cloud-assisted tracking medical mobile robot for indoor elderly
Huiru Cao, Runjie Chen, Yucheng Gu, and Huiyi Xu

 

Dynamic expression of α6 integrin indicates epidermal cell behaviors
Weiya He, Huiyi Xu, Qikai Zhang, and Yingfeng Zheng

 

IL-17 signaling induces iNOS+ microglia activation in retinal vascular diseases
Tian Zhou, Yan Liu, Ziqi Yang, Biyan Ni, Xiaowei Zhu, Zijing Huang, Huiyi Xu, Qiumin Feng, Xiaojing Lin, Chang He, and Xialin Liu

 

Synthesis, luminescent properties and white led fabrication of SM3+ doped LU2WMOO9
Zijun Chen, Huiyi Xu, Chunyan Cao, Xiaoting Chen, Min Zhang, Minkun Jian, Yuechan Li, and An Xie

 

High-efficiency CNT-Si solar cells based on a collaborative system enabled by oxide penetration
Xuewei Zhao, Wenjing Xu, Yizeng Wu, Huaisheng Wu, Zhiyuan Xia, Huiyi Xu, Yuanyuan Shang, Jinquan Wei, and Anyuan Cao

 

miR-204-containing exosomes ameliorate GVHD-associated dry eye disease
Tian Zhou, Chang He, Peilong Lai, Ziqi Yang, Yan Liu, Huiyi Xu, Xiaojing Lin, Biyan Ni, Rong Ju, Wei Yi, Lingyi Liang, Duanqing Pei, Charles E. Egwuagu, and Xialin Liu

*Updated as of 12/01/22.